Zmiana czasu
kiedy przestawiamy zegarkiZmiana czasu
Zmiana czasu

Zmiana czasu w  Polsce spowodowana jest oszczędnością spowodowaną lepszym wykorzystaniem światła słonecznego. Zmiana czasu ma miejsce w ostatnią niedzielę marca - o godzinę do przodu oraz w ostatnią niedzielę października  o godzinę do tyłu.

Czas letni

Czas letni - DST (Daylight Saving Time) - lokalny czas obowiązujący w danym kraju, w okresie letnim, jest przesunięty o godzinę w stosunku do standardowego czasu geograficznego. Wprowadzono go w celu synchronizacji czasów lokalnych sąsiadujących krajów.

Zalety czasu letniego.
Następuje lepsze wykorzystanie światła dziennego, ponieważ po przesunięciu czasu rozwidnianie następuje przykładowo ok. godz. 6 a nie 5 rano, a ze względu na fakt, iż mniejszość osób wstaje o tak wczesnych porach, a większość nie śpi do późnych godzin, następuje oszczędność energii elektrycznej, także teoretycznie zwiększa się bezpieczeństwo na drogach, dzięki później zapadającemu zmrokowi.  Przesunięcie czasu o godzinę do przodu w okresie letnim pozwala na efektywniejsze wykorzystanie światła słonecznego.

Wady czasu letniego.

Do wad zmiany czasu na letni można zaliczyć trudność w psychofizycznym przystosowaniu się ludzi, którzy prowadzą ustabilizowany tryb życia. Mogą także powstawać problemy informatyczne związane ze zmianą godziny.  Również środki transportu poruszające się wg ściśle ustalonych rozkładów jazdy muszą odpowiednio zareagować na zmianę czasu, w przypadku przejścia z letniego z powrotem na środkowoeuropejski muszą one odczekać 1 godzinę.

Kalkulacja opłacalności wprowadzania czasu letniego przeprowadzona w USA w stanie Indiana w ciągu dwóch kolejnych lat pokazała, iż zmiana taka powoduje duże straty finansowe w przemyśle, komunikacji i innych dziedzinach.

W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008 (Dz. U. Nr 45, poz. 418 [5]).

Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Czas letni środkowoeuropejski

rok     wprowadzenie:     odwołanie:

2001     25 marca     28 października
2002     31 marca     27 października
2003     30 marca     26 października
2004     28 marca     31 października
2005     27 marca     30 października
2006     26 marca     29 października
2007     25 marca     28 października
2008     30 marca     26 października
2009     29 marca     25 października
2010     28 marca     31 października
2011     27 marca     30 października
2012     25 marca     28 październikaDziały serwisu